Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)

Tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi, thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2005 tiến hành cổ phần hoá thành lập Công ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi và hoạt động từ năm 2006.

Tên công ty

Tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

Tiếng Anh : Quang Ngai Sugar Joint Stock Company 

Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh , TP Quảng Ngãi, Tỉn

image
Hàn tạo nhám lô ép mía

 

image
Nước giải khát Tasty Me Thạch Bích

 

image
Thiết bị gia nhiệt

 

image
Nước yến ngân nhĩ Thạch Bích

 

image
PIPO Snack

 

image
Kẹo hộp nhựa SevenChew 200g

 

image
Nước khoáng đóng chai 18,9 lít

 

image
Nước tăng lực Green lon 240ml

 

image
Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty.

Văn bản

image
Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2016 về Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2015.

Văn bản

Công bố UBCKNN

image
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Ngày 13/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 181/CPĐQN-TCKT ngày 11/06/2016 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 15/NQ-CPĐQN-ĐHĐCĐ2015 ngày 28/3/2015, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 33/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2016 ngày 09/4/2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 08/6/2016 và các quy định của pháp luật.

Link UBCKNNVIDEO CLIP
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(55) 3726 110
  • Mobile:0913 400 179
  • Fax:(84)(55) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
TỶ GIÁ
Cập nhật : 29/6/2016 12:22:38 PM
Mua Bán
EUR
JPY
USD
24504.73
214.78
22275
24798.11
218.89
22345
  HoSTC HaSTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Website liên Kết