Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)

Tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi, thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2005 tiến hành cổ phần hoá thành lập Công ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi và hoạt động từ năm 2006.

Tên công ty

Tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

Tiếng Anh : Quang Ngai Sugar Joint Stock Company 

Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh , TP Quảng Ngãi, Tỉn

image
Mạch nha - Bao PP 50kg

 

image
Giống mía QĐ93-102

 

image
Đường RS An Khê Bao 50kg

 

image
Giống mía LK92-11

 

image
Mạch nha - Phuy nhựa 300kg

 

image
Giống mía QD số 4

 

image
Sữa Vinasoy mè đen hộp 200ml


image
BQX Melody (HT 350g - vàng hoa mai)

 

image
QNS công bố điều chỉnh thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

QNS công bố điều chỉnh thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

image
QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán số 183/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc Soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

image
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

**Về kết quả giao dịch từ ngày 10/5/2018 đến ngày 8/6/2018:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.VIDEO CLIP
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
TỶ GIÁ
Cập nhật : 22/6/2018 3:43:45 PM
Mua Bán
EUR
JPY
USD
26428.67
202.61
22830
26744.49
208.33
22900
Website liên Kết