Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)

Tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi, thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2005 tiến hành cổ phần hoá thành lập Công ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi và hoạt động từ năm 2006.

Tên công ty

Tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

Tiếng Anh : Quang Ngai Sugar Joint Stock Company 

Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh , TP Quảng Ngãi, Tỉn

image
Bồn chứa mật rỉ

 

image
BQX Marilla (HT CN 400g - xanh)

 

image
BBL Fica Tết (Hộp quai xách 280g)

 

image
Mạch nha - Xô nhựa 25kg

 

image
Sữa Fami nguyên chất bịch 200ml

 

image
Giống mía QD số 4

 

image
Bánh quy Family Coffee 220g

 

image
Tháp xông lưu huỳnh

 

image
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.394.035 CP (tỷ lệ 5,08%). 

image
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.665.835 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,78%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 228.200 CP.

image
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ/QNS-HĐQT ngày 06/02/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 05/03/2018.

Nghị quyết HĐQTVIDEO CLIP
HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
TỶ GIÁ
Cập nhật : 26/2/2018 10:20:21 AM
Mua Bán
EUR
JPY
USD
27738.37
209.77
22700
28069.99
213.78
22770
Website liên Kết