Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014.

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2014.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014.

cong ty mia duong quang ngai