Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và của người liên quan của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và của người liên quan của người nội bộ Công ty: 

1. Ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2. Bà Võ Thị Cẩm Nhung - là vợ của ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3. Ông Đặng Phú Quý - Thành viên HĐQT Công ty.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai