Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2016 về việc phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và một số nội dung quan trọng khác.

Văn bản Nghị quyết

Danh sách người lao động được lựa chọn

Điều lệ tổ chức hoạt động

 
cong ty mia duong quang ngai