Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin - Nghị quyết của HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017:

1. Quyết định thời gian thực hiện chi cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2016 bắt đầu từ ngày 28/4/2017.

 
cong ty mia duong quang ngai