Công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai