Công bố thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 
cong ty mia duong quang ngai