Công bố thông tin Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin Báo cáo của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/ nhà đầu tư lớn.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai