Công bố thông tin Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính riêng 9 tháng đầu năm 2016

 
cong ty mia duong quang ngai