Công bố thông tin : Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Nghị quyết số 40/CPĐQN-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2013.

Toàn văn Nghị quyết

cong ty mia duong quang ngai