Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Văn bản công bố

cong ty mia duong quang ngai