Công bố thông tin: VSD Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần 1

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo đã đăng ký số lượng chứng khoán bổ sung là: 23.501.948 cổ phiếu. Như vậy tổng số lượng chứng khoán sau khi bổ sung là: 141.015.252 cổ phiếu. - theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 61/2014/GCNCP-VSD-1 do Trung tâm chứng khoán Việt Nam cấp ngày 02/06/2015.

Tin từ Website của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

cong ty mia duong quang ngai