Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nội dung quyết định số 1028/QĐ-CT ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi xử phát Công ty vi phạm pháp luật về thuế như sau:
Hình thức : Phạt vi phạm hành chính.
Số tiền phạt : 1.554.280 đồng.
( Một triệu, năm trăm năm mươi bốn nghìn, hai trăm tám mươi đồng).
Lý do : Công ty kê khai, quyết toán thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài không đúng quy định.
Văn bản

cong ty mia duong quang ngai