Đại hội đại biểu QNS lần thứ XVII Nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 12/6/2020

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng phát biểu khai mạc Đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Hữu Tiến phát biểu tại Đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng BKS, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Đình Quế thông qua các văn kiện tại Đại hội

cong ty mia duong quang ngai