Đường tinh luyện Đường An Khê - Bao 20kg (20 túi x 1kg/túi)

Đường tinh luyện Đường An Khê - Bao 20kg (20 túi x 1kg/túi)

Thông tin sản phẩm

Chứng nhận chất lượng

Thông tin liên hệ
Nhà máy Đường An Khê
Địa chỉ : xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0269. 3532 084
Fax : 0269 . 3532 002
Website : www.qns.com.vn
Công ty Thương Mại Thành Phát 
Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0255. 3822 955
Fax : 0255 . 3811 822
Email : trade@qns.com.vn
Website : www.qns.com.vn
cong ty mia duong quang ngai