Đường vàng Đường An Khê bao 50 kg

Đường vàng Đường An Khê bao 50 kg

Thông tin sản phẩm

Chứng nhận chất lượng

Thông tin liên hệ
* Nhà máy Đường An Khê
Địa chỉ : xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0269.3532.084
Fax : 0269.3532.002
Website : www.qns.com.vn
* Công ty Thương Mại Thành Phát 
Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0255.3822.955
Fax : 0255.3811.822
Email : trade@qns.com.vn
Website : www.qns.com.vn
cong ty mia duong quang ngai