Hội nghị tổng kết và chuyển giao kết quả hợp tác giữa JVF và QNS

Trong khuôn khổ hợp tác đối tác chiến lược giữa Công ty phân bón Việt Nhật (JVF) và Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS). Sáng 27/11/2020, tại Nhà máy đường An Khê, JVF và QNS đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết quá trình hợp tác đối tác chiến lược giai đoạn 2017-2020.
Với sự tham dự và chứng kiến của Lãnh đạo các Sở ngành, chính quyền địa phương các huyện, xã thuộc 4 huyện, thị Đông Gia Lai và hơn 50 hộ trồng mía tiêu biểu, JVF đã chuyển giao cho QNS tài liệu và bản đồ thực trạng dinh dưỡng đất trên vùng nguyên liệu mía thuộc 04 huyện, thị phía Đông tỉnh Gia Lai.
Bản đồ dinh dưỡng là một thành phần quan trọng của bản đồ đơn vị đất được số hoá, chồng xếp bằng GIS (Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý), sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Công trình xây dựng bản đồ hiện trạng dinh dưỡng đất trên vùng nguyên liệu mía thuộc 04 huyện, thị phía Đông tỉnh Gia Lai sẽ được đưa vào sử dụng nhằm phục vụ cho việc phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đây là kết quả bước đầu của quá trình nghiên cứu và đúc kết thành công Hệ thống bản đồ về hiện trạng dinh dưỡng đất; Tài liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật theo thời gian - nhằm phục vụ Chương trình tăng cường dinh dưỡng cho đất của QNS.
 
cong ty mia duong quang ngai