Bạn đang ở :   Factories > Thanh Phat HCM > About Us
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
11:07 AM | 12/27/2010

Address : 473 Lạc Long Quân, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel :   028 – 39732952 
Fax :  028 – 37651056 
Email :
Website : www.qns.com.vn


OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn