Bạn đang ở :   Stories of QNS
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
STORIES OF QNS

Doanh nhân Ngô Văn Tụ, CEO Vinasoy: Dám khác biệt để thoát hiểm

 

 

Written By: Phan Thu Ha Date Posted: 4/6/2015 Views : 3368
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
EXCHANGE RATES
Update : 20/7/2019 4:59:37 PM
Buy Sell
EUR
JPY
USD
25954.67
212.87
23190
26814.57
222.75
23310
Weblinks