Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

Sơ đồ tổ chức

   Minimize

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên:
 
1. Ông Võ Thành Đàng:
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Sinh ngày:              20/12/1954
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Cơ khí Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Quá trình công tác:
1/1981
Kỹ thuật viên Sở điện lực tỉnh Nghĩa Bình
7/1981
Kỹ thuật viên PX cơ điện, NM Đường Q/Ngãi
11/1983
Phó Quản đốc PX cơ điện, NM Đường Q/Ngãi
02/1988
Trưởng phòng Kỹ thuật NM Đường Quảng Ngãi
3/1990-2001
Phó giám đốc Kỹ thuật Công ty Đường Q/Ngãi
1997-2001
Thường vụ Đảng ủy, P.Chủ tịch Công đoàn C/ty
2001-12/2005
Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi
12/2005 -nay
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Đường Quảng Ngãi.
 
2. Ông Nguyễn Hữu Tiến:
Chức vụ hiện nay:   Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Kinh tế Công ty
Sinh ngày:               02/07/1955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Cử nhân Chính trị - Học Viện Hành chính Quốc Gia
Quá trình công tác:

4/1983-8/1985

Công tác tại phòng Kế hoạch Nhà máy Đường Quảng Ngãi.

9/1985-10/1988

Phó phòng Cung tiêu, Quyền Trưởng phòng Cung tiêu Nhà máy Đường Quảng Ngãi.

11/1988-11/1991

Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, phó Giám đốc C/ty đường Quảng Ngãi.

12/1991-12/2005

Phó Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi

12/2005 đến nay

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Đường Quảng Ngãi.

 
3. Ông Trần Ngọc Phương:
Chức vụ hiện nay:  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty
Sinh ngày:               13/1/1964
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Quá trình công tác:

3/1989

Cán bộ thu quốc doanh Sở tài chính Vật giá tỉnh Quảng Ngãi

10/1990

Cán bộ chuyên quản XN quốc doanh, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

11/1991

Nhân viên kế toán XN Đông lạnh tỉnh Quảng Ngãi.

2/1993

Trưởng phòng tài chính kế toán NM Bia.

2/2000

Phó phòng Thị trường Công ty Đường Quảng Ngãi

4/2001

Phó phòng Tài chính-kế toán Công ty Đường Qngãi

3/2002

Phó Giám đốc NM Bánh kẹo, Công ty Đường Quảng Ngãi

1/2003

Phó phòng Tài chính-kế toán Công ty Đường Qngãi

4/2004

Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cty Đường Quảng Ngãi

7/2004

Kế toán trưởng Công ty CP Đường Quảng Ngãi

12/2005

Kế toán trưởng,Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

6/2010

Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

12/2017

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi

 4. Ông Đặng Phú Quý:
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT
Sinh ngày:              20/4/1964
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Quá trình công tác:
7/1995
Phó Quản đốc Phân xưởng Nha, Cty Đường Quảng Ngãi
1/1998
Phó GĐ NM Đường Phổ Phong, Cty Đường Quảng Ngãi
3/2000
Trưởng phòng Thị trường, Cty Đường Quảng Ngãi
12/2005
Thành viên HĐQT, Giám đốc TT TMXNK, Cty CP Đường Quảng Ngãi
1/2008 – nay
Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty TNHH MTV TM Thành Phát
 
 5. Ông Ngô Văn Tụ:
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành VN Vinasoy
Sinh ngày:              11/12/1956
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Quá trình công tác:
4/1991
Phó Quản đốc Phân xưởng Cồn Rượu, NM Đường Quảng Ngãi
4/1996
Quản đốc Phân xưởng Nước giải khát, NM Đường Quảng Ngãi
6/1998
Giám đốc NM Nước khoáng, Cty Đường Quảng Ngãi
1/2003
Giám đốc NM Sữa Trường Xuân, Cty Đường Quảng Ngãi
12/2005
Giám đốc NM Sữa Đậu nành VN Vinasoy, Cty CP Đường Quảng Ngãi
4/2011-nay
Thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa Đậu nành VN Vinasoy – CTCP Đường Quảng Ngãi
 
OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn