Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Nguyễn Thuận - Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đăng ký bán 310.730 cổ phần
2:44 PM | 7/10/2020

 

Nguyễn Đình Mẫn - Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh đăng ký bán 30.000 cổ phần
3:32 PM | 7/2/2020

 

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 40.000 cổ phần
2:08 PM | 6/6/2020

 

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT không mua số lượng cổ phần đã đăng ký
2:06 PM | 6/6/2020

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phần
9:38 AM | 6/5/2020

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 831.100 cổ phần
9:36 AM | 6/5/2020

 

QNS đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
9:32 AM | 5/30/2020

 

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2020
11:26 AM | 5/25/2020

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.200.000 cổ phần
11:11 AM | 5/2/2020

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 288.700 cổ phần
11:09 AM | 5/2/2020

 

Page 1 of 61First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn