Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đăng ký bán 190.874 cổ phần
10:34 AM | 1/18/2020

 

Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi không bán số lượng cổ phần đã đăng ký
10:33 AM | 1/18/2020

 

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã bán 5.000 cổ phần
8:44 AM | 1/14/2020

 

QNS công bố danh sách cổ đông lớn đầu năm 2020
3:56 PM | 1/9/2020

 

Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đã mua 20.000 CP
3:35 PM | 1/8/2020

 

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi ngày 27.12.2019
10:34 AM | 12/28/2019

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần
5:20 AM | 12/21/2019

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 0 cổ phần
5:19 AM | 12/21/2019

 

Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đăng ký bán 190.874 cổ phần
4:55 PM | 12/11/2019

 

Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 50.000 CP
10:26 AM | 12/9/2019

 

Page 1 of 57First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn