Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
INVESTOR RELATION
Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ
Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ

 

 

Written By: Phong CNTT Date Posted: 1/10/2018 Views : 399
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn