Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
INVESTOR RELATION
Người nội bộ Nguyễn Đức Tiễn -Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất đăng ký bán 50.000 cổ phần
Người nội bộ Nguyễn Đức Tiễn -Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất đăng ký bán 50.000 cổ phần

 

 

Written By: Phong CNTT Date Posted: 9/6/2019 Views : 319
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn