Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
INVESTOR RELATION
Giám đốc Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi - Trương Minh Thuận đã bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký
Giám đốc Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi - Trương Minh Thuận đã bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký

 

 

Written By: Phong CNTT Date Posted: 9/11/2019 Views : 339
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn