Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
INVESTOR RELATION
Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đã mua 20.000 CP
Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đã mua 20.000 CP

 

 

Written By: Phong CNTT Date Posted: 1/8/2020 Views : 356
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn