Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
INVESTOR RELATION
QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020
QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020

 

 

Written By: Phong CNTT Date Posted: 2/6/2020 Views : 956
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn