Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
INVESTOR RELATION
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần

 

 

Written By: Phong CNTT Date Posted: 2/10/2020 Views : 371
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn