Bạn đang ở :   Shareholder > Investor Relation
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
INVESTOR RELATION
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, đăng ký mua 40.000 cổ phần
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, đăng ký mua 40.000 cổ phần

 

 

Written By: Phong CNTT Date Posted: 7/13/2020 Views : 116
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn