Bạn đang ở :   News
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
NEWS
Năm 2017 Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi phấn đấu đạt doanh thu 8.400 tỷ đồng
Năm 2017 Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi phấn đấu đạt doanh thu 8.400 tỷ đồng

 

 

Written By: Phan Thu Ha Date Posted: 3/8/2017 Views : 1937
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
EXCHANGE RATES
Update : 17/10/2018 6:35:52 AM
Buy Sell
EUR
JPY
USD
26714.61
205.39
23295
27223.27
213.6
23375
Weblinks