Bạn đang ở :   News
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
NEWS
“Ngày hội Công nhân- Tự hào hàng Việt”: Người lao động được tiếp cận các mặt hàng ưu đãi.
“Ngày hội Công nhân- Tự hào hàng Việt”: Người lao động được tiếp cận các mặt hàng ưu đãi.

 

 

Written By: Phan Thu Ha Date Posted: 4/29/2017 Views : 932
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
EXCHANGE RATES
Update : 23/4/2018 10:59:31 AM
Buy Sell
EUR
JPY
USD
27728.41
208.2
22740
28059.87
212.17
22810
Weblinks