Bạn đang ở :   News
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
NEWS
Lễ khởi động dự án “Hoạch định và quản trị nguồn lực doanh nghiệp - SAP ERP VINASOY"
Lễ khởi động dự án “Hoạch định và quản trị nguồn lực doanh nghiệp - SAP ERP VINASOY"

 

 

Written By: Phan Thu Ha Date Posted: 8/4/2017 Views : 1630
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
EXCHANGE RATES
Update : 25/4/2018 5:06:34 AM
Buy Sell
EUR
JPY
USD
27564.12
206.32
22735
27893.62
210.25
22805
Weblinks