Bạn đang ở :   News
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
NEWS
Thông báo tuyển dụng kỹ sư điện điện tử, kỹ sư tự động hóa
Thông báo tuyển dụng kỹ sư điện điện tử, kỹ sư tự động hóa

 

 

 

Written By: Phan Thu Ha Date Posted: 10/2/2017 Views : 1974
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
EXCHANGE RATES
Update : 19/10/2018 5:44:08 PM
Buy Sell
EUR
JPY
USD
26553.78
205.03
23300
26870.61
212.15
23390
Weblinks