Bạn đang ở :   News
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
NEWS
QNS đạt giải Nhất và giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016-2017)
QNS đạt giải Nhất và giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016-2017)

 

 

Written By: Phan Thu Ha Date Posted: 4/18/2018 Views : 882
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
EXCHANGE RATES
Update : 17/2/2019 1:51:18 AM
Buy Sell
EUR
JPY
USD
25993.94
202.61
23150
26723.44
211
23250
Weblinks