Bạn đang ở :   News
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
NEWS
Công ty QNS tham dự Lễ phát động "Tháng công nhân" và "Ngày hội công nhân" tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
Công ty QNS tham dự Lễ phát động "Tháng công nhân" và "Ngày hội công nhân" tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

 

 

Written By: Phong CNTT Date Posted: 4/24/2018 Views : 714
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
EXCHANGE RATES
Update : 17/2/2019 1:51:18 AM
Buy Sell
EUR
JPY
USD
25993.94
202.61
23150
26723.44
211
23250
Weblinks