Bạn đang ở :   News
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
NEWS
Trung tâm Giống mía QNS tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình nghiên cứu và chuyển giao giống mía mới
Trung tâm Giống mía QNS tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình nghiên cứu và chuyển giao giống mía mới

 

 

Written By: Phan Thu Ha Date Posted: 10/22/2016 Views : 2017
Return

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
EXCHANGE RATES
Update : 17/10/2018 5:16:52 AM
Buy Sell
EUR
JPY
USD
26714.61
205.39
23295
27223.27
213.6
23375
Weblinks