Bạn đang ở :   VBPQ liên quan > CNTT- Truyền thông
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

CNTT-Truyền thông

   Minimize

 

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

2

72/2013/NĐ-CP

15/7/2013

Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.     

1

67/2006/QH11

29/6/2006

 Luật Công nghệ thông tin

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn