Bạn đang ở :   VBPQ liên quan > DN-TCKT-Chứng khoán
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

DN-TCKT-Chứng khoán

   Minimize

 

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Về hóa đơn chứng từ

7

962/CT-TTHT

29/5/2014

Công văn của Cục Thuế V/v thực hiện các quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

6

1839/TCT-CS

20/5/2014

Công văn của Tổng Cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn.

5

39/2014/TT-BTC

31/03/2014

Thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

4

04/2014/NĐ-CP

17/01/2014

Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

3

10/2014/TT-BTC

17/01/2014

Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

2

109/2013/NĐ-CP

 

Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

1

51/2010/NĐ-CP

14/5/2010

Nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Văn bản chế độ liên quan khác

4

200/2014/TT-BTC

22/12/2014

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

3

63/NQ-CP

25/8/2014

Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

2

Thông báo

 

Thông báo: Về việc thông tin các tài khoản của người nộp thuế mở tại các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng.

1

129/2013/NĐ-CP

16/10/2013

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định thuế

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn