Bạn đang ở :   VBPQ liên quan > Lao động - Công đoàn
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

Lao động - Công đoàn

   Minimize

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

11

1755/HD-TLĐ

20/11/2013

Hướng dẫn các cấp Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

10

49/2013/NĐ-CP

14/5/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

9

46/2013/NĐ-CP

10/5/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luậtlao động v tranh chấp lao động

8

45/2013/NĐ-CP

10/5/2013

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

7

44/2013/NĐ-CP

10/5/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

6

43/2013/NĐ-CP

10/5/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

5

41/2013/NĐ-CP

08/5/2013

Nghị định qui định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

4

12/2012/QH13

20/6/2012

Luật Công đoàn

3

60/2013/NĐ-CP

19/6/2013

Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

2

10/2012/QH13

18/6/2012

Bộ luật Lao động

1

32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN

31/12/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn