Bạn đang ở :   VBPQ liên quan > Nhãn hiệu HH-CLSP-ĐL
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

Nhãn hiệu hàng hóa - Chất lượng sản phẩm - Đo lường

   Minimize

  

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

21

115/2018/NĐ-CP

04/9/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20

15/2018/NĐ-CP

02/02/2018

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

19

119/2017/NĐ-CP

01/11/2017

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

18

50/2016/TT-BYT

30/12/2016

Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

17

43/2017/NĐ-CP

14/4/2017

Nghị định về nhãn hàng hóa

16

34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

27/10/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

15

21/2014/TT-BKHCN

15/7/2014

Thông tư quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

14

23/2013/TT-BKHCN

26/9/2013

Thông tư Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

13

86/2012/NĐ-CP

19/10/2012

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đo lường

12

38/2012/NĐ-CP

25/4/2012

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm

11

29/2012/TT-BNNPTNT

03/7/2012

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu

10

19/2012/TT-BYT

9/11/2012

Thông tư Hướng dẫn việc công bố hợp quy và Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

9

05/2012/TT-BYT

01/3/2012

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

8

02/2011/TT-BYT

13/1/2011

Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

7

04/2011/QH13

21/2/2012

Luật đo lường

6

45/2010/TT-BYT

22/12/2010

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

5

35/2010/TT-BYT

02/6/2010

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Các sản phẩm đồ uống không cồn

4

34/2010/TT-BYT

02/6/2010

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

3

05-2010-QH12

25/9/2010

Luật an toàn thực phẩm

2

14/2007/TT-BKHCN

25/7/2007

Thông tư bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ KH và CN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định  89/2006/ND-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.  

1

89/2006/NĐ-CP

30/8/2006

Nghị định về nhãn hàng hóa

 

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn