10:44 SA | 27/12/2010
Hiện nay Vinasoy có 3 nhà máy tại Quảng Ngãi, Bắc Ninh và Bình Dương.
Email: daunanhvn@vinasoy.com.vn
1. Nhà máy tại Quảng Ngãi:
Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0255 – 3719719.
Fax : 0255 – 3 810 391.
Công suất: 120 triệu lít/năm.


HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn