Bạn đang ở :   ĐV Thành viên > Nhà máy Cơ khí  > Giới thiệu
    Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
3:45 CH | 27/12/2010

Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh T.phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0255 – 3726731
Fax : 0255 – 3822 556
Email : nmcokhiqns@yahoo.com
Website : www.qns.com.vn


HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn