10:13 SA | 25/05/2011

Địa chỉ : Cụm Công nghiệp phường An Bình - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai 
Điện thoại : 0269.657.0599 - Fax : 0269.353.2944
Email : cogioinn@qns.com.vn, 
ndchinh@qns.com.vn
Website : www.qns.com.vn

 


HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn