Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ/QNS-HĐQT ngày 06/2/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 05/3/2018.

Văn bản Nghị quyết

 

Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 07/02/2018 Lượt xem : 448
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn