Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thời gian: Từ 7h30 phút ngày 31/3/2018.
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi - số 02 Nguyễn Chí Thanh - phường Quảng Phú - TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.

 

Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 10/03/2018 Lượt xem : 498
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn