Bạn đang ở :   Quan hệ Cổ đông > Báo cáo tài chính
    Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017
11:08 SA | 27/10/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017.

Báo cáo tài  chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2016

QNS công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2017
9:53 SA | 17/08/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng

QNS công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2017
1:54 CH | 28/07/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2017.

Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính hợp nhất

QNS công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
10:53 SA | 09/05/2017

Công ty CP Đường QUảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2017.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính tổng hợp

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm 15% so với cùng kỳ


HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn