Bạn đang ở :   Quan hệ Cổ đông > Báo cáo tài chính
    Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QNS công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2017
QNS công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2017
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 17/08/2017 Lượt xem : 683
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn