Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8:57 CH | 30/03/2019
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

QNS công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2:50 CH | 19/03/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
11:02 SA | 01/04/2018
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
QNS công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10:33 SA | 20/03/2018
Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
11:13 SA | 10/03/2018
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thời gian: Từ 7h30 phút ngày 31/3/2018.
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi - số 02 Nguyễn Chí Thanh - phường Quảng Phú - TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018
7:27 SA | 07/02/2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ/QNS-HĐQT ngày 06/2/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 05/3/2018.

Văn bản Nghị quyết


HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn