Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Nguyễn Đình Mẫn - Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh đăng ký bán 30.000 cổ phần
3:32 CH | 02/07/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Mẫn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 619.152 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,17%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP.
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 40.000 cổ phần
2:08 CH | 06/06/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,022%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP.
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT không mua số lượng cổ phần đã đăng ký
2:06 CH | 06/06/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,022%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phần
9:38 SA | 05/06/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.043.148 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,9%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.043.148 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,18%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 831.100 cổ phần
9:36 SA | 05/06/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.212.048 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 831.100 CP.
QNS đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
9:32 SA | 30/05/2020

Ngày 30/05/2020, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã ký hợp đồng kiểm toán số 138/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc Soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2020
11:26 SA | 25/05/2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2020 về việc quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC - Quận Hải Châu - Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Văn bản

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.200.000 cổ phần
11:11 SA | 02/05/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.212.048 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200.000 CP.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 288.700 cổ phần
11:09 SA | 02/05/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.923.348 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,58%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 288.700 CP.
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 40.000 cổ phần
5:02 CH | 29/04/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,022%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP.
Trang 1 trong 61Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn