Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần
11:00 SA | 14/11/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.985.248 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,32%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 161.800 cổ phần
10:59 SA | 14/11/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.823.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,3%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:161.800 CP.
Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã giao dịch 48.966 cổ phần
10:27 SA | 08/11/2019
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng là người có liên quan đến cá nhân thực hiện giao dịch:
Họ và tên: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch Công đoàn Công ty Cp Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.223.601 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,34%).
Số lượng cổ ph
Con trai ông Ngô Văn Tụ- TV HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy đăng ký mua 20.000 cổ phần
9:38 SA | 02/11/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,006%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP.
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ đã giao dịch 20.000 cổ phần
9:35 SA | 02/11/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP.
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP.
QNS công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2019
2:13 CH | 30/10/2019
Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Nguyễn Đình Mẫn - đã bán 53.955 cổ phần
7:56 SA | 23/10/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Mẫn.
Chức vụ hiện nay: Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 673.017 CP (tỷ lệ 0,19%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 75.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 53.955 CP.
Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành VN Vinasoy đăng ký mua 20.000 CP
3:25 CH | 16/10/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP.
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP. 
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã bán 22.500 cổ phần
10:22 SA | 12/10/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.092 CP (tỷ lệ 0,28%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 22.500 CP.
Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi đăng ký mua 48.966 cổ phần
4:16 CH | 08/10/2019
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng là người có liên quan đến cá nhân thực hiện giao dịch:
Họ và tên: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Trang 1 trong 56Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn