Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2:45 CH | 19/03/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:50 CH | 12/03/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.828.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,07%).
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:49 CH | 12/03/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.571.532 (tỷ lệ 0,54%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.4 71.532 CP (tỷ lệ 0,5%).
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:47 CH | 12/03/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 875.022 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 825.022 CP (tỷ lệ 0,28%).
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:46 CH | 12/03/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
3:01 CH | 11/03/2019
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty
9:14 SA | 05/03/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Nguyệt.
Là vợ của ông: Nguyễn Hữu Tiến.
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.912.970 CP (tỷ lệ nắm giữ 2,02%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 478.000 CP.
Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Công ty QNS
4:09 CH | 22/02/2019
Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Công ty QNS về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy Điện sinh khối An Khê.
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10:59 SA | 22/02/2019
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:03 SA | 02/02/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.172.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 242.800 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện  số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Trang 1 trong 46Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn