Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
4:53 CH | 22/05/2019
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:28 SA | 22/05/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.433.768 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.733.768 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,05%).
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:27 SA | 22/05/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
7:17 SA | 21/05/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.050.026 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:54 SA | 20/05/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Phước.
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.715.826 (tỷ lệ 0,49%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP.
QNS công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ- ESOP
11:13 SA | 18/05/2019
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ- ESOP.
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ QNS
9:43 SA | 18/05/2019
 UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
QNS thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
2:21 CH | 16/05/2019
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
QNS báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
8:16 SA | 16/05/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
QNS công bố NQ HĐQT số 27 ngày 10 tháng 5 năm 2019
7:20 CH | 10/05/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi -QNS- công bố NQ HĐQT số 27 ngày 10 tháng 5 năm 2019.
Trang 1 trong 49Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn