Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018
4:32 CH | 17/07/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.
QNS công bố nghị quyết HĐQT số 42 và thông tin giao dịch CP của người nội bộ Công ty
5:01 CH | 16/07/2018
1. QNS công bố nghị quyết HĐQT số 42 ngày 16 tháng 7 năm 2018.
2. Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty:
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:00 CH | 13/07/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
QNS CBTT: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
2:37 CH | 04/07/2018

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi QNS công bố thông tin: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20
3:06 CH | 03/07/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20.
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty
3:36 CH | 27/06/2018
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 39/NQ/QNS-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hồi đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
QNS CBTT: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/nhà ĐT lớn
1:59 CH | 26/06/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS công bố thông tin Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn.
QNS công bố điều chỉnh thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5:40 CH | 20/06/2018
QNS công bố điều chỉnh thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018
10:44 SA | 14/06/2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán số 183/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc Soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:29 CH | 09/06/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

**Về kết quả giao dịch từ ngày 10/5/2018 đến ngày 8/6/2018:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Trang 1 trong 39Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn