Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017
Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin - Nghị quyết của HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017:

1. Quyết định thời gian thực hiện chi cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2016 bắt đầu từ ngày 28/4/2017.

2. Quyết định thực hiện Phương án  phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

3. Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy Bánh kẹo Biscafun – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi đối với ông Trần Quang Trung.

4.  Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy Nha – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Thuận.

5. Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy Cơ khí – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi đối với ông Đặng Chiến.

6.  Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Giống mía – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi đối với ông Trương Minh Thuận.

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 29/03/2017 Lượt xem : 1785
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn