Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Công bố thông tin: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Nhóm cổ đông ông Trần Ngọc Bàng - cùng em ruột, vợ và 2 con trai sở hữu số lượng cổ phần là : 9.554.939 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 5.0946%.

 

STT

Cổ đông

Số lượng sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

 

Nhóm cổ đông Ô. Trần Ngọc Bàng

9.554.939

5,09%

1

Ông Trần Ngọc Bàng

5.676.101

3,03%

2

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (vợ)

1.163.085

0,62%

3

Ông Trần Khánh Toàn (con trai)

589.680

0,31%

4

Ông Trần Hoàng Vũ (con trai)

1.995.969

1,06%

5

Ông Trần Quang Định(em ruột)

130.104

0,069%

 

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 03/04/2017 Lượt xem : 2111
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn